On my mind / 7

EN: My main focus for the last couple of months was - and still is - to gain focus. You know, follow things through but don't get too anxious if they necessarily don't work out or if I realize I don't want go through halfway in. Recently, I became enchanted by the Japanese wabi-sabi philosophy and acceptance. Acceptance of imperfection, transience and the fact that you can't truly ever start over with a clean slate in real life - and the true beauty of this. I guess it's okay to carry a few unfinished or "broken" things and projects on your back. You can build on them or turn them into something great eventually.

CZ: Největší položkou na mém wishlistu posledních pár měsíců bylo - a vlastně stále je - zlepšení vlastní soustředěnosti a určitého směřování. Zkrátka věci dotahovat anebo se nehroutit z toho, že dotáhnuté nejsou anebo že nemohou dopadnout tak, jak jsem si naplánovala. Naprosto mě okouzlila japonská filosofie wabi-sabi. Její příjetí nedokonalosti, pomíjivosti a přijetí faktu, že v reálném životě zkrátka nejde začít s čistým štítem - a je to normální. I na nedokonalých a nedokončených věcech a projektech, které si člověk táhne za sebou, se totiž dá stavět a právě z nich nakonec může vzniknout něco naprosto skvělého.

Read More
Adela Chloe Comments
Night stand

EN: If you'd ever peek into my bag to get a glimpse of my personality through "What's in your purse" story, I can assure you it would a great chaos and a mixture of all things ranging from a bunch of seaweed and 3Bit wrappers, tangled bracelets I will never wear again, a crumpled tissue, a pen that may or may not work, three to four pairs of sunglasses, loose raisin covered in white chocolate all the way to my Macbook air with more bruises than my knee from when I was 5. Not the most practical welter to carry around on a daily basis - I agree. 

Luckily, when it comes to my nightstand possessions - which I find as personality revealing and maybe even a little more intimate - I keep things concise and as essential as possible. This is my current selection of what I love to put on before I say good night (and fall asleep about 2mins later): the Propolis lipbalm by OnestMěsíček oil by JaGaia and Advanced Night Repair Eye gel by Estée Lauder.

CZ: Kdybyste se někdy chtěli podívat do mojí kabelky, abyste odhalili moji osobnost, nedoporučila bych to. Objevili byste asi jen chaos  a podivný mix všeho možného - od obalů od solených mořských řas a 3Bitek, přes zamotané náramky, které už si na sebe nikdy nevezmu, zmačkaných kapesníků, propisky, která možná píše, možná ne, tří až čtyř párů slunečních brýlí, rozinky v bílé čokoládě na útěku až po Macbook Air, který je víc omlácený a poškrábaný, než já v 5ti letech. Není to nejvíc praktická zátež na každý den, ale co vám budu povídat.

Naštěstí, co se týká nočního stolku - který mi k odhalení něčí osobnosti přijde také super, ne-li ještě lepší - jsem ve volbě mixu trochu střídmější. Toto je moje aktuální beauty trojka, kterou na střídačku používám před spaním: balzám na rty Propolis od Onest, olej Měsíček od JaGaia a Advanced Night Repair Eye gel od Estée Lauder.

Read More
beautyAdela ChloeComment
Colour swap

EN: The last time I went for colour, I still had one "never have I ever" in front of me. Bleaching my hair. So this time, when we got this idea of colour swapping before summer with Pauli, I knew I simply had to experience the whole process.

CZ: I když jsem minule odcházela s barvou před létem, pořád předemnou viselo jedno "zatím nikdy". Odbarvení. Takže tentokrát mi bylo jasné, že když jsme si před prázdninami rozhodli s Pauli změnit look, musela jsem do toho jít se vším všudy a zkrátka po hlavě.

Read More
DIY / Fluffy monsters

EN: Being a bit introvert and having hard time finding new friends? Try wearing these fluffy monsters on your feet and it shall never be a problem again. They make people look, they make people smile and they make people turn around and talk to you.

CZ: Máte problém si najít přátele, protože jste strašně introvertní? Zkuste na den nasadit tyhle chlupaté příšerky a nové známosti nebudou problémem. Každý si jich všimne, každý se nad nimi pousměje a většině to nedá, a jde se na ně zeptat.

Read More
DIYAdela ChloeComment
Postcard from Porto

EN: What gets on your nerves at first is the hardest thing to let go off once it's over, so just as I finally got to appreciate the Portuguese mode and the very relaxed attitude that seems to linger in the air across the whole country, we are slowly on our way back home in Prague. Just a tiny hello from our trip full of sun, azulejos and wine here for you and much more to follow soon. But let's not rush it. In the meantime - #najPortugal.

CZ: To, co vás ze začátku nejvíce štve, je nakonec to, po čem se vám nejvíce stýská. A tak, když už jsem konečně najela na ten příjemně pomalý způsob života, kterým Portugalsko dýchá snad celé, jsem pomalu, ale jistě, na cestě domů. Tu je malý pozdrav z prosluněných dnů plných chození, azulejos a vína a více povídání už zanedlouho. Mezitím - #najPortugal.

Read More
Meet / Charlotte Olympia

 

EN: The day I met Charlotte Olympia Dellal is the day I will not only remember for OMG OMG meeting Charlotte Olympia Dellal but as the day I found out what femme fatale indeed means. A mesmerizing aura of charm and mystery that seduces you - no matter what.
During London fashion week we talked about her new collaboration with MAC, her lifetime inspirations and what advice she would give to anyone, who doesn't feel like a high heels girl.

CZ: Den, kdy jsem potkala Charlotte Olympii Dellal si budu navždy pamatovat. A nejen jako den kdy jsem (to-je-neskutečný!) potkala Charlotte Olympii Dellal, ale jako den, kdy jsem pochopila co opravdu znamená femme fatale. Naprosto hypnotizující hlas a okouzlující aura, která vás zkrátka svede - ať chcete nebo ne.
Během londýnského fashion weeku jsem si s ní popovídala o její nejnovější spolupráci s MAC, co ji v životě nejvíce inspiruje i o tom, proč by si nikdo neměl říkat nikdy a že podpatky i červená rtěnka jsou pro všechny.

Read More
Spring fling

EN: Easy breezy air, first days with bare ankles and the urge to try something new… Spring is here! And apart from all the joys sunny days have, there's a couple of handy (not-)newbies and looks I fell for.

CZ: Svěží vzduch, první chvilky s holými kotníky a neustálá touha zkoušet něco nového… Jaro je tu! A mimo všechny ty radosti, co slunečné dny přináší, si užívám i pár šikovných (ne)novinek, do kterých jsem se zamilovala.

Read More
#NMD

EN: Our times rock! I still find it absolutely exhilarating how fast we can travel from one place to another, how easily we can communicate with each other and how many options and possibilities we have at the reach of our hands. If we can dream it, we can do it, right? I could go on and on and on about this. (In fact, I casually do - daydreamer alert! Sorry, friends. Sorry, boyfriend.)

Yet I find all this somehow frightening, too.
I try my best to ignore the pressure and the need of always stepping out of your comfort zone, fighting your inner limits, changing all the time. The more beauty I see, the more I see beauty in durability and consistency. Don't you?

CZ: Dnešní rychlá doba je skvělá! Pořád mě nepřestává fascinovat, jak lehce se můžeme dostat z místa na místo, jak jednoduše spolu můžeme komunikovat a kolik možností máme na dosah ruky. V dnešní době jakoby nic nebylo nemožné, co? O tomhle tématu bych si dokázala povídat hodiny a hodiny. (A vlastně to i dost často dělám - snílek! Omluva všem, kteří moje občasné monology poslouchají.)

A stejně tak mě dnešní rychlá doba tak trochu děsí.
Obzvlášť ten šílený tlak a neustálá potřeba se někam posouvat, posouvat své hranice a hlavně neustále vše měnit. Čím dál tím víc vidím krásu hlavně ve všem trvanlivém a konzistentním. Co vy?

Read More
Adela Chloe Comments
Spotted / Raw edge

 

EN: I am spotting a pattern in most of the collections popping up, one that I still like very much. A tale of a modern nomad. One, that is perhaps inspired by the desert walkers. Or safari tourists. Or my mum and dad in Laos thirty years ago? 
 

CZ: V nových kolekcích vidím jasný motiv, který se mi stále tak líbí. Příběh moderního nomáda. S inspirací v pouštních poutnících. Nebo návštěvnících safari. Nebo snad v mojí mamce a taťkovi před třiceti lety v Laosu?

Read More
Mini stories / Berlin

EN: As happy as I am currently being in Prague, in one place, surrounded by all the familiar, it’s feels good to take a little getaway, change air and get inspired every now and then. “Or every two months at least, please.”
It’s even better when you know you’re headed to a destination, that is currently packed with creatives / free souls and oh so good design.

CZ: I když si to, být zase v Praze, na jednom místě a mezi vším známým, užívám naplno, občas je fajn odjet, změnit vzduch a načerpat inspiraci jinde. “Alespoň každé dva měsíce, prosím!”
Je to ještě lepší, když víte, že váš cíl je zrovna plný kreativců a opravdu skvělého designu.

Read More