rebellion

 photo patcap2_zps15df9fd4.jpg

that Tuesday morning when i was about to leave for school and grabbed this Converse pair off the shelf i couldn't help but smile to myself. suddenly i felt like the 14 year old rebel again, never taking any other shoes on than chucks, even in winter, no matter how much snow there was. it kept driving my mum crazy. "you'll be cold!" and i never was. until this Tuesday. so there i was, feeling like a rebel in the morning, like a total frozen idiot in the afternoon.

to úterý jsem odcházela do školy, docela spontánně popadla pár Conversek a vykouzlilo mi to úsměv. najednou jsem si totiž připadala zase jako 14ti leté rebelka, co by na sebe nevzala jiné boty, zima nezima, sníh nesníh. mojí mámu to šíleně vytáčelo. "v těch plátěnkách ti bude zima!" ale nebyla. až do tohohle úterý. ráno za rebelku, večer za totálně zmrzlého idiota.

 photo patcap2_zps15df9fd4.jpg

the thing i wanted to talk about though, is that throughout the last week i've been feeling numb as ever. new semester, nothing happening really, just having to get up every morning, leave home for school and come back in the dark. just nothing...
so i must say, i am very glad that there are many activities and new projects coming my way this spring. starting off right next week with the the CCF fashion show 2013. see you there?

o čem jsem ale chtěla původně psát, je, že poslední týden pro mě byl zase koloběhem stereotypů a připadala jsem si semletější více, než kdy jindy. nový semestr, ale s ním vlastně nic záživného, jen vstát ráno do školy a večer se za tmy vracet. prostě nic...
takže musím říct, že jsem strašně ráda za všechny projekty a aktivity co se chystají na jaře. ty mě snad spolehlivě probudí. začínáme rovnou za týden, s Check Czech Fashion show 2013. uvidíme se tam?


Gant striped top | H&M jeans | Monki cap | Converse shoes | COS leather purse


bloglovinfacebookfacebookfacebook

outfitAdela Chloe10 Comments