backstage at Backstage

not long ago i had the opportunity to play a little impartial observer at the personal style workshop taking place under the lead of Backstage stylist school. now i didn't hesitate much when i got the offer. even through social media channels it felt like the people behind the whole project were exactly my cup of tea. willing to change the situation in Czech republic. with style. but mainly, i was curious. how does it work? who is it for?
after the whole afternoon in amazingly welcoming ambience i got my answers. the workshop works as if you spent the day with an overly honest critique who, as a bonus, has high education and experience in fashion. now, us bloggers are very exposed to this kind of open criticism in our comments. but honestly, i only rarely take any words of advice from those. and i am talking mainly about the anonymous writers. i don't know who is behind there, i don't know the critic behind that computer. it's no one i can trust. Backstage is different. it's like a friend who will tell you exactly what's wrong about the outfit you're wearing. a very honest friend who will however also tell you why. and show you concrete pictures and examples. and will give you advices on how to change that. and you will. because that's what you came for and you can trust the team at Backstage. trust me with that!
so who is the workshop for? anybody. anybody, who doesn't already have that super honest friend with common sense on dressing or even better, doesn't have an contagious esthete in their family (hi, mom!). anybody who is unconfident and wants to change that. anybody who wants to help their friends with styling and know exactly how. come and see for yourself that it's never too late to change the approach you have towards fashion and looking good. you won't regret it. and maybe one day, this approach will actually change for the better in our little country.

nedávno jsem měla možnost zahrát si nestranného pozorovatele na Workshopu osobního stylu pod záštitou Školy stylu Backstage. moc dlouho jsem nad nabídkou neváhala. tak nějak rovnou mi bylo jasné, že tým za projektem stojící bude "moje krev". někdo, kdo se nebojí měnit situaci v ČR ve velkém stylu. a se stylem. hlavně jsem ale byla pěkně zvědavá. jak takový workshop funguje? pro koho je?
po celém odpoledni stráveném v neuvěřitelně příjemném prostředí Backstage jsem si na otázky uměla odpovědět. workshop je jako kdybyste strávili den s velmi upřímným kritikem, který má ale dlouholeté zkušenosti a rozumí módě. jako bloggeři jsme kritice docela vystavení, především v komentářích. ale upřímně, a to mluvím především o těch anonymních, z takové kritiky si toho moc k srdci nevezmu. nenalomí mě. nevím kdo jí napsal, kdo je na druhé straně obrazovky a jak moc tomu rozumí. Backstage je v tomhle jiná. je jako kamarádka, která vám přesně řekne, co je špatně na outfitu, který zrovna máte. velmi přímá a upřímná kamarádka, která vám ale zároveň řekne proč je to špatně. a ukáže vám to na konkrétních příkladech. a ještě vám dá rady, jak to změnit. a vy to uděláte. přesně pro tohle jste si totiž přišli. a víte, že Backstage týmu můžete věřit. a to mi věřte!
takže pro koho takový workshop je? pro kohokoliv. kohokoliv, kdo už takhle upřímnou kamarádku s velkou dávkou soudnosti nemá nebo se jí bojí zeptat. kohokoliv kdo v rodině nemá nakažlivého estéta (ahoj, mami!). kohokoliv, kdo si nejistý a chce to změnit. kohokoliv, kdo chce umět poradit svým kamarádkám a vědět přesně jak na to. přijďte, a přesvědčíte se, že nikdy není pozdě změnit přístup k módě a k oblékání. litovat toho nebudete a třeba se jeden den tenhle všeobecný negativní postoj k módě v té naší malé zemičce podaří změnit.


více fotek a informací o workshopu najdete i na FB stránkách

music: Oxford Comma - Vampire weekend
bloglovinfacebookfacebookfacebook