#NMD

 

EN: Our times rock! I still find it absolutely exhilarating how fast we can travel from one place to another, how easily we can communicate with each other and how many options and possibilities we have at the reach of our hands. If we can dream it, we can do it, right? I could go on and on and on about this. (In fact, I casually do - daydreamer alert! Sorry, friends. Sorry, boyfriend.)

Yet I find all this somehow frightening, too.
I try my best to ignore the pressure and the need of always stepping out of your comfort zone, fighting your inner limits, changing all the time. The more beauty I see, the more I see beauty in durability and consistency. Don't you?


CZ: Dnešní rychlá doba je skvělá! Pořád mě nepřestává fascinovat, jak lehce se můžeme dostat z místa na místo, jak jednoduše spolu můžeme komunikovat a kolik možností máme na dosah ruky. V dnešní době jakoby nic nebylo nemožné, co? O tomhle tématu bych si dokázala povídat hodiny a hodiny. (A vlastně to i dost často dělám - snílek! Omluva všem, kteří moje občasné monology poslouchají.)

A stejně tak mě dnešní rychlá doba tak trochu děsí.
Obzvlášť ten šílený tlak a neustálá potřeba se někam posouvat, posouvat své hranice a hlavně neustále vše měnit. Čím dál tím víc vidím krásu hlavně ve všem trvanlivém a konzistentním. Co vy? 

The new #NMD shoe by Adidas Originals is referencing progressive styles from the 80s while putting it's design and purpose into a modern context, reflecting the lifestyle of our new generation. The idea behind the whole campaign is that the past empowers the future. So simple, so on point. And I completely fell for this vision.
Therefore here I am, pictured by Anet, learning to love the reflection of my past steps and acknowledging my own existing borderlines - not to change them, but to build on them. How poetic.

To follow my #NMD path throughout the year make sure to tune in here and here


Idea nové #NMD boty od Adidas Originals je podobná. Odkazuje na progresivní modely z 80. let, ale design i účel dává do moderního kontextu a odráží lifestyle nové generace. Hlavní myšlenka celé kampaně "the past empowers the future" je jednoduchá, ale přesná. A já se s ní, pochopitelně, naprosto ztotožňuji.
Proto jsem tu, zvěčněná od Anet, učící se milovat všechny kroky i úskoky, co jsem v minulosti podnikla, a poznávat, resp. se vyznávat ve svých limitech, ne abych je za každou cenu měnila, ale abych na nich mohla stavět. Jak poetické

Moji odstartovanou celoroční #NMD cestu můžete sledovat tady a tady.

 
 
 
In collaboration with Adidas.
Adela Chloe3 Comments