mission: WangPh/ ok, sister
Vid/ Black Biscuit
Everyone is wearing total Alexander Wang x H&M look. _

Waiting for the cableway to finally arrive. This is out of spite, really. Plus that guy at the ticket portal kept looking at Filip in a rather weird way. Hopefully he won't insist on showing our bags to him. Like this, we can still pull off between a normal siblings couple, on our way for a nice walk in the mountains, right? I mean, Filip could probably explain all the cables he's carrying but what about those special switches? "Hello, what are you up to?" Oh, nothing much, just stopping by to open a hole in space and then we'll be gone again." Not sure what his reaction to that would be. Anyway, where the hell is that cableway? Kaa will be thinking we left it up to her. And I'm not very fond of upsetting an alien telepathic, to be honest.

Čekáme s Filipem až pro nás přijede lanovka, která má nevysvětlitelné zdržení. Je to jak naschvál. Ten chlápek u lístků po něm navíc dost divně koukal. Doufám, že mu nebude chtít otevřít batoh. Takhle vypadáme jako docela normální dvojka sourozenců, co si chce vyjet na procházku po horách. Filip by možná vysvětlil ty kabely, ale co ty spínače? "Co tam jedete dělat?" "Eh, my si jen na chvilku otevřem díru ve vesmíru a pak zas půjdem." No nevím, jak by se tvářil. Sakra, kde je ta lanovka? Kaa si bude myslet, že sme ji v tom nechali. A rozzlobit telepatickou mimozemšťanku je blbej nápad obecně, ale zrovna dneska by to mohlo být smrtící.The hotel is a ghost town. A few well-aimed circulars and the whole hotel completely cleared. Pretty proud of myself for this. But I'm sure Kaa's taking it for granted, while explaining the diagram for all the electromagnetic shit, as per usual. Maybe she's just nervous. I would be, anyway.

Celý hotel je jak místo duchů. Pár dobře zamířených oběžníků a celý hotel zcela vyklizen. Mám ze sebe radost. Kaa to připadá naprosto samozřejmý, zatímco řeší s Filipem schéma pro zapojení těch elektromagnetických kravin. Klasika. Možná je jen nervózní. Taky bych byla.

The portal's open - goodbye Earth, time to fly to space now! Well, not flying, transporting, as Kaa would let you know. Whatever. In a few minutes we'll be at a whole different planet!
Goodbye mum and dad, don't be sad. Me and Filip will take care of each other. And in a few years - when that correct position of the Earth and the New Earth occurs again - you'll be able to visit. The doors in between worlds will open...

Portál je otevřený - sbohem Země, letím do vesmíru! Respektive, jak Kaa vysvětlovala, my nepoletíme, ale transportujeme se. To je jedno - každopádně každou chvíli se to sepne a my přejdeme na jinou planetu!
Mami a tati, nebuďte smutní. Budeme s Filipem spolu a víte přece, že se o sebe vždy postaráme. A časem snad budete moct přijet za námi, až zase nastane správné postavení Země a Nové země. A dveře mezi světy budou otevřené...
The story continues here and here.
Pokračování příběhu tady a tady.