new scene

zebra

t-shirt H&M | skirt H&M | shoes Mixer | bag Mulberry | scarf vintage | belt vintage


the variability of scarfs is amazing, those of you, that follow me for a while now know how much i enjoy playing with it.
i also adore this belt. it is originally from Thailand and is more than 14 years old, bought by my mother when we lived in Bangkok. i love the fact i found it after years, hidden in the secrets of my closet.

variabilita šátků je super, a ti z vás, co už mě čtou déle, vědí jak ráda si právě s ní hraji.
taky mám moc ráda tenhle pásek. je původně z Thajska a je víc jak 14 let starý, koupený mamkou když jsme ještě žili v Bangkoku. jsem ráda, že jsem ho znovu po letech našla v úkrytech mé skříně.


zebra

zebra

throughout the day the weather has changed, making the "cardigan-like" look of my scarf too hot, that's the reason of the change.
these photos were made mainly because of this wall's decor, the sgrafitto is gorgeous isn't it? i forgot how beautiful the Royal summer palace and it's surroundings are.

během dne se měnilo počasí a "jakože-cardigan" byl najednou moc teplý proto ta menší změna.
tyto fotky vznikly hlavně kvůli dekoru téhle zdi, krásná sgrafita, ne? zapomněla jsem jak hezký Královský letohrádek a jeho okolí jsou.


zebra

zebra

i am leaving for Madeira (Portugal) tommorow evening and i don't know how often i'll be able to be online to show you the pictures and adventures we will be having over there. i'll try my best though.
i can't wait to be jumping off the cliff the hotel is on right into the ocean. this will be the first time to swim in the ocean for me. not sea. OCEAN. excited!

zítra večer odlétám na Madeiru (Portugalsko) a nevím jak často budu moci být online a ukázat vám tak fotky a dobrodružství co tam zažíváme. pokusím se připojovat co nejčastěji.
nemůžu se dočkat skoků z útesu, na kterém hotel je, přímo do oceánu. bude to vůbec poprvé co budu plavat přímo v oceánu. ne moře. OCEÁN. jupí!