AM.SQUARE

Ph/ Aneta Benediktova for AM.SQUARE
_

EN: Anytime somebody asks me, why I still keep blogging after all the years, when: blogs are becoming oldschool and dead / nobody comments anymore / it's not making living money / it's pure exhibitionism etc. my response is: it connects me with people. And with great people, for that matter. It's not just you, readers, that keep following my path and my inspirations this whole time, it's also all the new friends, co-workers and icons I met mostly thanks to this little website here.

CZ: Kdykoliv se mě někdo zeptá, proč vlastně ještě pořád bloguju, když: blogy už pomalu umírají / skoro nikdo nekomentuje / nevydělá mi to na život / je to čitý exhibicionismus atd., má odpověď je, že mě propojuje s lidmi. A to se skvělými.
Nejste to jen vy, čtenáři, co sledují jak se vyvíjím já, i moje inspirace, jsou to i všichni noví přátelé, spolupracovníci a chodící ikony, které jsem potkala díky téhle malé stránce.

The story
 

 

EN: Thanks to my blog I also met Alex. It was a year ago, when I got one of her backpacks for Christmas and was curious to see who stands behind the product. Back then I wasn't even sure whether Alex Monhart is a girl or a boy. So I scheduled a meeting and wondered into her first atelier - remember?

Now it's a year from when we first met and two months from the launch of our dear capsule collection of photo & travel accessories. AM.SQUARE. Ideal for every aesthetic nomad out there. Why the collaboration? Why The Aesthet + AlexMonhart?

I think what drove me to Alex the most was her clear vision and concept behind everything she did. Her immense drive when doing things. I could see that right the first day, she was the new fresh wave of creators Czech scene needed because she already back then she was overlooking the borders of our market. We instantly synced over having one common denominator in our work - the fascination by timeless and functional simplicity. Given the same initials as a bonus, we knew we want to make something together. And since Alex is also not the type who is waiting for things to happen but she makes them happen, when I told her about my white leather dreams and my idea about qualite leather camera straps and travel accessories, that seem to be missing on the market, she hopped on right away.

 

CZ: Díky blogu jsem potkala i Alex. Bylo to před rokem, když jsem objevila její baťůžky a začala po jednom toužit a pak ho měla pod stromkem. Zajímalo mě, kdo za produktem stojí. Tehdy jsem ještě vůbec nevěděla, jestli je Alex Monhart kluk nebo holka. Tak jsem si domluvila schůzku a namířila do jejího tehdejšího ateliéru - pamatujete?

Teď je to rok od našeho prvního setkání a dva měsíce od uvedení naší společné kolekce cestovních & foto doplňků. AM.SQUARE. Ideální pro každého stylového nomáda. Proč vlastně taková spolupráce? Proč The Aesthet + AlexMonhart?

Myslím, že co mě k Alex nejvíc přitáhlo, je její jasná vize a ucelený koncept za vším, co dělá. Ta energie, kterou do všeho vkládá. Hned po našem prvním rozhovoru jsem si byla jistá, že představuje čerstvou vlnu mladých tuzemských návrhářů, protože už na začátku o všem přemýšlela světově, velkolepě a s nadhledem. Sedly jsme si stejným přístupem k práci a také díky tomu, že nás obě fascinuje nadčasová a funkční jednoduchost. Navíc máme stejné iniciály, takže bylo jasné, že dřív nebo později na něco společného dojde. A protože Alex není ten typ člověka, co čeká "až někdy něco", ale věci prostě rovnou dělá, když jsem jí řekla o svých snech o bílé kůži a o tom, jak mi na trhu chybí kvalitní a elegantní kožené popruhy na foťáky a doplňky k nim, s nadšením se do toho vrhla.

And I'm so happy she willingly took me on this path and included me in the whole creation process. We got to brainstorm about the designs together, we got to pick the leather, pattern and components together, we got to assign the production at the factory together… It was my first time at a tannery and a leather factory! Some things went sideways, they took longer than expected and of course we have done most of the work totally last minute in huge stress to get it all done by 1st of September. But it has been 4 wonderful months of preparation with so many new wonderful experiences and great people helping, all of which, I have met through the blog and would love to thank now:

Thank you, Pavlína, for giving us advice and direction, thank you Anet, for amazing photos and improv skills, as always, thank you Lucka & LEEDA team, for helping us with the launch event and thank you all who came to support us that day.

The AM.SQUARE story is only beginning and we'd love to have you as a part of it. Join in.

 

A já jí za to nemůžu být vděčnější, že mě - věčného daydreamera - zahrnula do celého kreativním i výrobním procesu. Spolu jsme brainstormovaly nad designy, spolu jsme vybíraly kůži, vzorek a komponenty, spolu jsme zadávaly výrobu v továrně... Byla jsem vůbec poprvé v koželužně!
Některé věci se nepovedly na poprvé, některé trvaly déle, než měly a samozřejmě jsme drtivou většinu práce dělaly last minute a pod stresem, aby se vše stihlo do 1. září. Ale byly to skvělé čtyři měsíce příprav a tvorby a naprosto perfektních zkušeností, a jsem hrozně ráda, jak super a talentované lidi kolem sebe mám. Ráda bych jim všem nyní poděkovala, hlavně tedy těmto:

Takže, velké díky, Pavlíno, za úžasné nasměrování a rady, obrovské díky, Anet, za božské fotky a schopnost s námi improvizovat, jako vždy, moc díky, Lucko a celý LEEDA týme, za pomoc s celým launch eventem a důvěru a díky vám všem, kteří jste nás ten večer dorazili podpořit.

AM.SQUARE příběh teprve začíná a budeme moc rády, když se do něj zapojíte také.

 
 
 

THE COLLECTION
 

EN: It didn't take us long to figure out the collection will be black and white. Just like we are. Alex, longing the luxe and practical, classic menswear design and me, #allwhiteeverything lover getting inspired by anything minimalistic and contemporary. We aimed to make the collection as timeless and functionable as possible and I hope we succeeded. All the products are based on our own needs. Two nomads, constantly travelling and searching for inspiration with a camera always in hand, wanting to look stylish, too. Aesthetic and practical. The capsule collection consists of four products: travel folio, passport cover, photo pocket and multifunctional camera strap. All products can be used separately or as part of a whole, functional package.

CZ: Rozhodnout, že bude kolekce černobílá, nám netrvalo dlouho. Je jako my. Alex, se svým tmavším, klasickým pánským stylem a já, se svým #allwhiteeverything a milovník všeho minimalistického a moderního. Chtěly jsme, aby kolekce byla nadčasová a co nejvíc funkční, a doufám, že se nám to povedlo. Všechny produkty vycházejí z našich vlastních potřeb. Dvě nomádky, neustále na výletech za inspirací, s foťákem vždy při ruce a snažící se při tom všem vypadat dostatečně stylově. Estetická a praktická. Naše exkluzivní řada obsahuje čtyři produkty: cestovatelské folio, obal na pas, foto kapsičku a multifunkční popruh. Všechny produkty se dají využít zvlášť či složit do praktického cestovatelského setu.

paper_amsquare3.jpg
paper_amsquare7.jpg
paper_amsquare19.jpg
 

THE PASSPORT COVER

EN: Passport covers are something I keep noticing on airports. Mainly because not so many people own them, yet. But doesn't your biggest travel companion deserve a nice leather touch? Assisted with a zip pocket, the cover can also serve as a wallet for your foreign currency.

See how I wear it: here and here.

CZ: Obalů na pas si u lidí na letišti všímám nejčastěji. Možná proto, že je stále zatím má jen malá skupinka. Ale nazslouží si váš nejvěrnější cestovní partner nějaký luxusní přebal? Vnitřní kapsička na zip navíc může posloužit jako peněženka na cizí měnu.

Podívejte se, jak ho nosím já: tady a tady.


THE MULTISTRAP

EN: My personal favourite - the multifunctional camera strap - that can go from holding your DSLR, to joining your armparty, serving as a belt or necklace, holding your keys, folio or favourite pouch and much more thanks to the adjustable circle components. Did I mention multifunctional?

See how I wear it: herehere and here.

CZ: Můj nejoblíbenější kousek z kolekce - multifunkční popruh na foťák - díky kterému si můžete dát zrcadlovku přes rameno, kompakt jako kabelku do ruky, vytvořit si z něj elegantní náramek nebo náhrdelník, připnout si ho na kalhoty jako pásek, použít ho jako klíčenkunebo jako poutkou na cestovní folio či vaše oblíbené psaníčko, vzít si ho jen tak... Díky zacvakávacím komponentům je to jen na vaší fantazii. Už jsem říkala, že je multifunkční?

Podívejte se, jak ho nosím já: tadytady a tady.

THE TRAVEL FOLIO

EN: The travel folio serves as a central product, as a "container" for all other products. Inspired by the diplomat bags, it is made to hold your tablet, favourite book, travel documents, smartphone and all the other travel necessities. Can also be used as a classic evening pouch.

See how I wear it: here, here and here.

CZ: Cestovní folio slouží jako centrální produkt, do kterého se dají složit všechny ostatní z kolekce. Je inspirované klasickou diplomatkou a vejde se vám do něj tablet, vaše oblíbené knížka, všechny cestovní dokumenty, smartphone a všechny další nezbytnosti. Můžete ho využít i jako psaníčko na večer.

Podívejte se, jak ho nosím já: tadytady a tady.

THE PHOTO POCKET

EN: Mini photo pocket designed to help you get rid of that lens cover when snapping away, while also holding your business/credit cards and extra SD card with special assigned pockets, this might be your everyday helper.

See how I wear it: here and here.

CZ: Malá foto kapsička, abyste měli kam dát krytku, když vás zrovna přepadne fotící. Navíc si do ní můžete dát vaše vizitky, debitky a dokonce i extra SD kartu (a neničit si ji v kapsách nebo v peněžence), díky speciální přihrádce.

Podívejte se, jak ji nosím já: tady a tady.

 
amsquare_bracelet_bw.jpg

EN: The whole collection is now available online on alexmonhart.com/collections/am-square, shipping throughout Europe. You can purchase products separately or the whole Travel pack, which will btw. make for the best Christmas present. The special seasonal price for the whole pack is 7 200CZK and if you order now, you will get a special packaging with the initials of you or your special one, ready to be gifted under the Christmas tree.
 

SHOP THE AM.SQUARE COLLECTION ONLINE NOW →

 

CZ: Celá kolekce je nyní dostupná online na alexmonhart.com/collections/am-square, s dopravou po celé Evropě. Produkty můžete zakoupit jednotlivě či jako celý Travel pack, který je nyní v sezónní akci za 7 200 CZK a bude tím nejlepším dárkem na Vánoce. Pokud ho zakoupíte nyní, dostanete ho navíc ve speciálním balení s iniciály, připravený přímo pod stromeček. 
 

_

 

EN: All of this is precisely why I still keep blogging. And I hope you'll find a little piece of me and Alex in all of the products and that you will get to travel the world with them.
Each packaging holds a special postcard - let us know how your trip went.

CZ: Tak, a přesně proto pořád bloguji. A doufám, že v každém produktu najdete trochu ze mě a Alex. A že se vám s produkty hezky procestuje svět.
V každém balení je speciální pohled - tak nám dejte vědět, jaká ta cesta byla.