Posts in fashion show
Mini stories / Berlin

EN: As happy as I am currently being in Prague, in one place, surrounded by all the familiar, it’s feels good to take a little getaway, change air and get inspired every now and then. “Or every two months at least, please.”
It’s even better when you know you’re headed to a destination, that is currently packed with creatives / free souls and oh so good design.

CZ: I když si to, být zase v Praze, na jednom místě a mezi vším známým, užívám naplno, občas je fajn odjet, změnit vzduch a načerpat inspiraci jinde. “Alespoň každé dva měsíce, prosím!”
Je to ještě lepší, když víte, že váš cíl je zrovna plný kreativců a opravdu skvělého designu.

Read More