Posts in projects
AM.SQUARE

Ph/ Aneta Benediktova
_

EN: Anytime somebody asks me, why I still keep blogging after all the years, when: blogs are becoming oldschool and dead / nobody comments anymore / it's not making living money / it's pure exhibitionism etc. my response is: it connects me with people. And with great people, for that matter. It's not just you, readers, that keep following my path and my inspirations this whole time, it's also all the new friends, co-workers and icons I met mostly thanks to this little website here.

CZ: Kdykoliv se mě někdo zeptá, proč vlastně ještě pořád bloguju, když: blogy už pomalu umírají / skoro nikdo nekomentuje / nevydělá mi to na život / je to čitý exhibicionismus atd., má odpověď je, že mě propojuje s lidmi. A to se skvělými.
Nejste to jen vy, čtenáři, co sledují jak e vyvíjím já, i moje inspirace, jsou to i všichni noví přátelé, spolupracovníci a chodící ikony, které jsem potkala díky téhle malé stránce.

Read More