Posts in read
Read / 2

EN: Given the fact, that I am obsessively active on social media where I usually only post the cute and pretty things, like we all do, and I apparently travel a lot, which is also emphasized by all the social channels, anytime it comes down to work I instantly get asked "So what is it, that you do for a living, Adela?". Even my family finds it hard to follow. What can she be doing, if she's never in an office? And each time I fight with what to answer. Social media? Copywriting? Consultancy? Blogging? Styling? Webdesign? Project implementation? Designer collaboration? Event organization? Journalism? "Anything, that can be done remotely or fitfully", I blurred out couple of weeks ago on a dinner with my friends. And Jitka summed it up for me: "So you're a nomad, I love that!"

CZ: Vzhledem k tomu, že jsem až obsesivně aktivní na sociálních sítích, kam samozřejmě přidávám jen ty pěkňoučké a fotogenické věci, tak jako my všichni, a protože prý nadměrně cestuji, což je dojem, který také umocňují sociální sítě, jakmile dojde na diskuzi o práci, vždy dostávám stejnou otázku. "Adél, takže co ty to vlastně děláš?". I moje rodina má často problém to pochopit. Co ta holka vlastně dělá, když není nikdy v kanveláři? A já mám pokaždé problém odpovědět. Social media? Copywriting? Konzultanství? Blogování? Styling? Webdesign? Realizace projektu? Designerské spolupráce? Organizace eventů? Žurnalistika? "Cokoliv, co se dá dělat na dálku", vyhrkla jsem během večeře s kamarádkami před pár týdny. A Jitka mi to shrnula: "Takže nomádka! To se mi líbí!"

Read More