Posts in spotted
Spotted / Raw edge

 

EN: I am spotting a pattern in most of the collections popping up, one that I still like very much. A tale of a modern nomad. One, that is perhaps inspired by the desert walkers. Or safari tourists. Or my mum and dad in Laos thirty years ago? 
 

CZ: V nových kolekcích vidím jasný motiv, který se mi stále tak líbí. Příběh moderního nomáda. S inspirací v pouštních poutnících. Nebo návštěvnících safari. Nebo snad v mojí mamce a taťkovi před třiceti lety v Laosu?

Read More